Arbejdspladsindretning

I denne kategori finder du produkter til indretning af en arbejdsmiljøsikker arbejdsplads, for dig og dine medarbejdere.

Vi har et bredt sortiment af produkter til afskærmning og udsugning fra Gram, Parlock, Fumex og Geovent

Produkterne anvendes til fjernelse af forurenet luft og til afskærmning ved f.eks. slibe- og svejseopgaver. Særdeles velegnet til udsugning af alle former for røg, dampe og gasser.

Udsugningsborde og -paneler anvendes ligeledes til fjernelse af forurenet luft ved eks. sprøjte-, male-, svejse- og slibeopgaver, hvor der er brug for mere plads og arbejdshøjde.

Produkterne bliver typisk anvendt på større produktionsvirksomheder som smedeværksteder, autoværksteder ol., samt mindre laboratorier og klinikker, hvor hensynet til medarbejderen er sat i fokus.

Der er lagt vægt på funktionel betjening og ergonomi idet flere af produkterne er velegnede til brug ved opgaver med vekslende arbejdspladser.

Har du spørgsmål i forhold til arbejdspladsindretning er du velkommen til at kontakte os på: info@ventshop.dk så vi sammen kan finde den bedste løsning for dig.