Sprøjteboks

En sprøjteboks kan man have stående i ethvert arbejdslokale hvor man også producerer andre ting. Den er kendetegnet ved at man sprøjter i en boks med et bord samt udsugning igennem et papfilter (Andreafilter) monteret i bagvæggen. Emnet man maler skal være indenfor sidevæggene og bordet således luften styres mod bagvæggen og dermed filtret.

For at sikre at dampe mm. Ledes væk fra personen skal der indblæses frisk erstatningsluft bagved personen evt. igennem en indblæsningspose.

I forhold til en malekabine er det en noget mere simpel og billigere installation, men fleksibiliteten er mindre. Altså bedst egent til mindre emner.