VP-C ventilator

Transportventilator VP-C

Centrifugalventilator med lukket ventilatorvinge, anvendes til punktudsugning fra luftforurenende eller spångivende arbejdsprocesser.

Den transporterede luft må ikke indeholde klæbende eller klistrende dampe eller støv.

Egenskaber for denne type ventilator.

Max. tryk: 5.800Pa

Max. luftmængde: 4.000m3/h.